Powiększ tekst: A A A

Msza Święta o uzdrowienie fizyczne i duchowe

Utworzono 30 maja 2015   |   Oprac. Administrator

Ponieważ wielu Parafian pyta, kiedy będzie Msza św. o uzdrowienie fizyczne i duchowe, pragniemy poinformować, że  zostanie odprawiona w naszym kościele 8 czerwca  b. r.  (poniedziałek) o godz. 18.30. Zapraszamy.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Utworzono 30 maja 2015   |   Oprac. Administrator

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kieruje nasze myśli ku Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu.Tajemnicę tę ukazał nam sam Jezus podczas sceny chrztu w Jordanie. Gdy Syn Boży przyjmował chrzest od Jana Chrzciciela, Duch Święty zstąpił na Niego pod postacią gołębicy, a Bóg przemówił z obłoku ( por. Mt 3,16- 17). Najprostszy sposób wyznawania wiary w Trójcę Świętą,  to  słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, czyniąc przy tym znak krzyża, wielu chrześcijan rozpoczyna dzień, czy też podejmuje codzienne czynności: pracę, podróż, posiłek. Wiara w Boga, który jest Jeden w Trzech Osobach, jest znakiem rozpoznawczym wszystkich chrześcijan. Prośmy o to, abyśmy byli godnym mieszkaniem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Prośmy też o to, aby Trójca Przenajświętsza stanowiła dla nas wzór życia przepełnionego jednością i miłością.

Biblioteka parafialna

Utworzono 27 maja 2015   |   Oprac. Administrator

Być może wiele osób nie wie,  że przy naszej parafii działa biblioteka. Mieści się ona w Domu Katolickim. Mogą z niej korzystać wszyscy. Są książki dla dzieci,  młodzieży, dorosłych i ludzi w starszym wieku. Oprócz literatury a wśród niej ciekawych pozycji ks. Malińskiego, O. Góry czy wierszy ks. Twardowskiego mamy literaturę piękną, historyczną, podróżniczą, biograficzną. W bibliotece znajdują się również książki popularno- naukowe. Jest też czytelnia, w której można zapoznać się z ciekawymi artykułami czasopism religijnych. Biblioteka posiada bogaty zbiór albumów poświęconych malarstwu i wydarzeniom historycznym zachodzącym w ostatnich latach w naszej ojczyźnie.  Z zainteresowaniem można obejrzeć kronikę naszej parafii. Biblioteka jest otwarta w każdy wtorek od godz. 16.00 do 19.00 oraz w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca od godz. 11.00 do 14.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią czytać a z pewnością znajdą dla siebie coś ciekawego i nie wyjdą z biblioteki rozczarowani.

Zesłanie Ducha Świętego

Utworzono 23 maja 2015   |   Oprac. Administrator

Wydarzenie zesłania Ducha Świętego miało miejsce w Wieczerniku, gdzie Pan Jezus zebrał się z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Wtedy zapowiedział zesłanie Ducha Świętego, a teraz otrzymują Go, aby stali się świadkami Zbawiciela. Duch Święty, sprawca naszej wiary i działający w sakramentach świętych niech nas umacnia i utwierdza w dziele Jezusa Chrystusa. Prośmy o dary Ducha Świętego: dar mądrości i rozumu, rady i męstwa,umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, abyśmy nie stali w miejscu – ale z radością, odwagą i bez lęku byli uczniami Jezusa.

Kącik Chorych III

Utworzono 18 maja 2015   |   Oprac. Administrator

Choroba i cierpienie, tych którzy potrafią je przyjąć z wiarą i znosić z miłością, w sposób duchowy jednoczą się z Chrystusem „Mężem boleści”. Stają się też cennym narzędziem współpracy z Chrystusem w dziele odkupienia. Trzeba zaznaczyć, że w każdym przypadku choroba i cierpienie są dużym doświadczeniem i ciężką pracą.  Ale jak powiedział św. Jan Paweł II, ” świat bez ludzi chorych – choć zabrzmi to paradoksalnie – byłby światem uboższym, uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości”. ( Wiedeń 1983 r). Zatem niech wszyscy chorzy łączą się z Chrystusem i swoje cierpienia ofiarują dla dobra Kościoła i ludzkości, a Najświętsza Maryja będzie im oparciem i pomocą.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Utworzono 16 maja 2015   |   Oprac. Administrator

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego stanowi dopełnienie tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa. Kościół w tym dniu oddaje cześć Chrystusowi, który wstępuje do nieba, aby zasiąść w wiecznej chwale Ojca. Jest jednak nadal obecny w Kościele w swym słowie i sakramentach, szczególnie poprzez sakrament pokuty i Eucharystii. Wniebowstąpienie Pana Jezusa nadało ponadto chrześcijańskiemu życiu nadprzyrodzoną perspektywę. Nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż chodzimy po ziemi, to sercem powinniśmy być tam,  gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie. By stać się domownikami nieba, trzeba zawsze dbać o to, by być pojednanymi z Bogiem i ludźmi.