Powiększ tekst: A A A

Historia parafii

Inicjatywę budowy kościoła na nowo powstałym osiedlu podj����ł proboszcz parafii św. Stanisława Bpa  Ks. Prałat Alfred M��ka. Zezwolenie na budow���� uzyskano w październiku 1984 roku. Dnia 15 grudnia w 1984 r. swoją pracę duszpasterską podjął ks. Czesław Majorek, jako przyszły proboszcz. W Domu Katechetycznym utworzono kaplicę, która zosta��a poświęcona 22 grudnia 1984 r. przez Ks. Abpa Jerzego Strobę. W dniu poświ����cenia zosta���� utworzony Ośrodek Duszpasterski pw. św. Pawła Apostoła, nazywany ��� o��rodkiem”, gdyż ówczesne władze nie wyraziły zgody na nazwę ��������� parafia”. Pe��noprawną parafią ośrodek stał się 1 czerwca 1991 roku. Prace związane z budową kościoła rozpoczęto w 1986 r, które trwa��y kilka lat. Prace  firm budowlanych wspierane by��y społeczną pracą  parafian.W roku 1994 kościół by���� ju���� pod dachem. Kontynuowano prace tynkarskie i wykończeniowe. Uroczystego poświęcenia ko��cioła dokonał w dniu 30 czerwca 1996 roku Ks. Bp Diecezjalny Stanisław Napierała, a kilka lat później 24 wrze����nia 2000 roku odbyła się konsekracja kościoła dokonana r��wnież przez Ks. Bpa Ordynariusza Stanisława Napiera��������ę. W obrębie ko������cioła znajduje się kaplica św. Katarzyny – patronki kolejarzy. O��tarz  główny wykonany jest z granitu. Nad ołtarzem jest witraż przedstawiający nawrócenie św. Pawła Aposto��a. Pozostałe trzy równie���� przedstawiają obrazy z ������ycia naszego patrona. Organy wykona��a firma z Poznania pod nadzorem p. Jana Drozdowicza. Od marca 1994 roku są  trzy dzwony, wykonane przez  p.Skubiszyńskiego z Poznania.

Obecnie opieką duszpasterską wspólnotę wiernych zgromadzon�� przy kościele parafialnym p.w. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim otacza ksiądz mgr Jacek Kita.