Powiększ tekst: A A A

Sakramenty

Sakrament chrztu św.

– w każdą sobotę po Mszy Św. o godz. 18:30 oraz w I i III Niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13:00;

Katechezy chrzcielne

–  dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątki po Mszy św. wieczornej przed sobotą lub niedzielą w której odbywa się chrzest dziecka

 

Katechezy przygotowujące młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 •  według rocznego grafiku

 

Katechezy przedmałżeńskie

 • – według rocznego grafiku

 

Poradnictwo rodzinne – czynne  w każdy poniedziałek od godz. 17:00 (po umówieniu telefonicznym). W związku z planowanym Sakramentem Małżeństwa należy zgłaszać się przynajmniej 3 miesiące przed terminem ślubu. Numer kontaktowy do poradnictwa rodzinnego 795-375-256 (po godzinie 14.00)

 

Posługa sakramentalna chorych

– w każdą I sobotę miesiąca od godz. 8.00

 

W naszym kościele odprawiana jest Msza św. oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie fizyczne i duchowe. Modlitwy prowadzą Ojcowie Franciszkanie z Krakowa. Terminy modlitw podawane są na bieżąco

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • dane o rodzicach (imiona, nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka.

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • Biuro parafialne  w sprawach małżeńskich otwarte we wtorek i sobotę po wieczornych Mszach Św. po wcześniejszym umówieniu się z księdzem

Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).