Powiększ tekst: A A A

Sakramenty

Sakrament chrztu św.

– w każdą sobotę po Mszy Św. o godz. 18:30 oraz w I i III Niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13:00;

Katechezy chrzcielne

–  dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątki po Mszy św. wieczornej przed sobotą lub niedzielą w której odbywa się chrzest dziecka

 

Katechezy przygotowujące młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 •  według rocznego grafiku

 

Katechezy przedmałżeńskie

 • – według rocznego grafiku

 

Poradnictwo rodzinne – czynne  w każdy poniedziałek od godz. 17:00 (po umówieniu telefonicznym). W związku z planowanym Sakramentem Małżeństwa należy zgłaszać się przynajmniej 3 miesiące przed terminem ślubu. Numer kontaktowy do poradnictwa rodzinnego 795-375-256 (po godzinie 14.00)

 

Posługa sakramentalna chorych

– w każdą I sobotę miesiąca od godz. 8.30

 

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • dane o rodzicach (imiona, nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka.

Małżeństwo:

 1. aktualny akt chrztu św. narzeczonego i narzeczonej, o który należy zwrócić się do parafii chrztu świętego z zaznaczeniem – do ślubu kościelnego (ważność aktu: 6 miesięcy)
 2. dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważność dokumentów: 6 miesięcy)
 • jeśli przed planowanym ślubem kościelnym miał miejsce ślub cywilny narzeczonych – dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający ten fakt
 1. świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich (ważność świadectwa: bezterminowa)
 • W naszym mieście katechezy przedmałżeńskie odbywają się cyklicznie w parafii konkatedralnej i parafii pw. św. Antoniego.
 1. świadectwo ukończenia spotkań w poradni życia rodzinnego
  (ważność świadectwa: bezterminowa)
 2. kopia świadectwa szkolnego z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej z oceną z lekcji religii.
 3. dowód osobisty
 4. dane personalne o urzędowych świadkach sakramentu ( imię i nazwisko, wiek,
  adres zamieszkania, wykonywany zawód)

Na trzy miesiące przed wcześniej ustaloną i zarezerwowaną datą sakramentu małżeństwa narzeczeni kontaktują się z kapłanem dyżurującym w biurze parafialnym w godzinach urzędowania (osobiście lub telefonicznie) celem ustalenia daty sporządzenia protokołu przedślubnego. W dniu ustalonego spotkania narzeczeni składają komplet wyżej wymienionych dokumentów i otrzymują dokument o zapowiedziach przedślubnych. Pozostałe sprawy dotyczące organizacji
i ceremonii sakramentu narzeczeni omawiają z księdzem podczas spotkania.

Biuro parafialne czynne w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00 – 12.00.

Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).