Powiększ tekst: A A A

Życzenia wielkanocne

Utworzono 31 marca 2024   |   Oprac. Administrator

DRODZY I SZANOWNI PARAFIANIE I GOŚCIE

Czas Świat Wielkanocnych to czas szczególnej bliskości z Bogiem,

który w Jezusie Chrystusie przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie

w Miłosierdziu swoim dał nam zbawienie.

Niech ten świąteczny czas

pozwoli każdemu z nas doświadczyć tej bliskości i  pokoju w rodzinach naszych, nadziei i radości płynącej z faktu pustego grobu.

Spokojnych i  błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

ALLELUJA !