Powiększ tekst: A A A

Życzenia wielkanocne

Utworzono 31 marca 2024   |   Oprac. Administrator

DRODZY I SZANOWNI PARAFIANIE I GOŚCIE

Czas Świat Wielkanocnych to czas szczególnej bliskości z Bogiem,

który w Jezusie Chrystusie przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie

w Miłosierdziu swoim dał nam zbawienie.

Niech ten świąteczny czas

pozwoli każdemu z nas doświadczyć tej bliskości i  pokoju w rodzinach naszych, nadziei i radości płynącej z faktu pustego grobu.

Spokojnych i  błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

ALLELUJA !

Wielki Post

Utworzono 11 lutego 2024   |   Oprac. Administrator

UWAGA!!! GODZINY OTWARCIA BIURA PARAFIALNEGO.

Utworzono 5 marca 2022   |   Oprac. Administrator

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:

Poniedziałki, Środy, Piątki w godz; 10-12

W soboty dla narzeczonych od 19:15

tel. 62 591 81 18

WIELKI POST

Utworzono 5 marca 2022   |   Oprac. Administrator

 

 

 

 

 

Otwórz zdjęcie

WSKAZANIA PASTERSKIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2022

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Diecezji Kaliskiej przestrzegano następujących zasad:

I.  PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1.  Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2.  Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3.  Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz/administrator może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
a) Środy Popielcowej,
b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy
w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Diecezji Kaliskiej mogą korzystać wierni Diecezji Kaliskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Diecezji Kaliskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Diecezjalnej.
Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

II. CZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia
02 marca 2022 r. do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. do dnia
16 czerwca 2022 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.
Zachęcam gorąco Diecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej.

III. JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski
o potrzebujących. Jedną z jej form jest jałmużna. Ofiary na jałmużnę składane do puszek wystawionych w Wielkim Poście, przekazywane będą na Caritas, szczególnie na pomoc poszkodowanym w wyniku wichur i uchodźcom z Ukrainy.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

WSKAZANIA BISKUPA KALISKIEGO W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE

Utworzono 5 marca 2022   |   Oprac. Administrator

WSKAZANIA BISKUPA KALISKIEGO W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE

I. MODLITWA

W czasie dramatu wojny wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana życia i śmierci, ufając,
że On ma moc, aby przeprowadzić siostry i braci z Ukrainy przez to doświadczenie, dlatego
nie ustajemy w modlitwach.

Zapraszam do modlitwy wszystkich, dla których los Ukraińców i ich wolnego państwa jest ważny. Proszę aby modlitwa o ustanie wojny i pokój trwała we wszystkich rodzinach, wspólnotach kościelnych oraz parafiach. Proszę, aby w czasie każdej celebracji liturgicznej modlono się w tej intencji.

II. POMOC

Naszą bliskość, solidarność i wsparcie wyrażajmy przez konkretną pomoc.

1. Pomoc pieniężna

W naszej diecezji zbiórki na pomoc dla dotkniętych wojną odbędą się w Środę Popielcową
(2 marca) oraz pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (6 marca).

Można dokonywać także bezpośrednich wpłat na konto diecezjalnej Caritas.

Konto Caritas Diecezji Kaliskiej: 15 1050 1201 1000 0022 7106 5233 dopisek „Pomoc dla Ukrainy”.

2. Pomoc materialna

Caritas Diecezji Kaliskiej zbiera rzeczy potrzebne dla ukraińskich uchodźców. Parafie prosimy
o organizację zbiórek.

Zbieramy następujące nowe rzeczy:

 • koce, pościele, kołdry, poduszki, ręczniki, termosy/kubki termiczne, kosmetyki osobiste (szczoteczki do zębów, pasty do zębów, żele pod prysznic, szampony, mydła itp.),
 • środki pomocy medycznej (opatrunki, bandaże itp.),
 • pampersy, proszki/płyny do prania i płukania odzieży,
 • żywność (gotowe dania w słoikach, np. gołąbki, pulpety, fasolka itp.); produkty długoterminowe, np. ryż, kasza, makaron).

 

Miejsca dostarczenia zebranych rzeczy:

Dekanaty: czermiński, dobrzycki, jarociński, koźmiński, pleszewski, żerkowski

DOBIESZCZYZNA – Ośrodek Caritas

Tel. 504 451 974

Dekanaty: gołuchowski, kaliski I, kaliski II, stawiszyński

KALISZ – Kaliski Dom Opieki, ul Prosta 1a

Tel. 62 757 36 83

Dekanaty: błaszkowski, koźminkowski, opatówecki

DOMANIEW – Ośrodek Caritas

Ks. Mirosław Lipka

Tel. 519 369 391

Dekanaty: ołobocki, ostrowski I, ostrowski II, raszkowski

OSTRÓW WLKP. – ośrodek Caritas, ul. Ledóchowskiego 8

p. Dorota Dybek

Tel. 603 810 810

Dekanaty: krotoszyński, odolanowski, twardogórski, zdunowski

KROTOSZYN – bazylika św. Jana Chrzciciela

ks. Aleksander Gendera

Tel. 606 328 764

Dekanaty: grabowski, mikstacki, ostrzeszowski

PRZEDBORÓW – Ośrodek Pascha

p. Karina Puchała

tel. 692 589 857

Dekanaty: bolesławiecki, braliński, kępiński, sycowski, trzcinicki, wołczyński

SŁUPIA p. KĘPNEM – Ośrodek Caritas

Ks. Łukasz Skoracki

Tel. 609 046 049

Dekanaty: lututowski, wieruszowski, złoczewski

ZŁOCZEW – Dom Seniora

Ks. Piotr Wierusz

Tel. 608 739 279

3. Przyjmowanie uchodźców

Chcemy zaopiekować się naszymi wschodnimi sąsiadami w tym trudnym dla nich okresie.

Jako Caritas Diecezji Kaliskiej będziemy przyjmować ukraińskie rodziny do prowadzonych przez nas ośrodków.

Zachęcam parafie i wspólnoty naszej diecezji, aby na miarę swoich możliwości organizowały miejsca, w których można przyjąć uchodzące przed wojną rodziny. Chęć przyjęcia uchodźców w parafii lub w rodzinach należy zgłosić w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym.

III. WSPÓŁDZIAŁANIE

Wojna jest wielkim nieszczęściem, potrzeba współdziałania wielu osób i instytucji, aby pomoc dotarła do wszystkich potrzebujących. Proszę, abyśmy działali razem w naszych parafiach i wspólnotach oraz podejmowali współpracę z samorządami i innymi organizacjami niosącymi wsparcie. Razem możemy skuteczniej pomóc.

+ Damian Bryl
Biskup Kaliski

ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii

Dokumenty, które należy złożyć w biurze parafialnym

Utworzono 22 stycznia 2021   |   Oprac. Administrator

Dokumenty, które należy złożyć w biurze parafialnym

przed zawarciem  sakramentu małżeństwa:

 1. aktualny akt chrztu św. narzeczonego i narzeczonej, o który należy zwrócić się do parafii chrztu świętego z zaznaczeniem – do ślubu kościelnego (ważność aktu: 6 miesięcy)
 2. dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważność dokumentów: 6 miesięcy)
 • jeśli przed planowanym ślubem kościelnym miał miejsce ślub cywilny narzeczonych – dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający ten fakt
 1. świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich (ważność świadectwa: bezterminowa)
 • W naszym mieście katechezy przedmałżeńskie odbywają się cyklicznie w parafii konkatedralnej i parafii pw. św. Antoniego.
 1. świadectwo ukończenia spotkań w poradni życia rodzinnego
  (ważność świadectwa: bezterminowa)
 2. kopia świadectwa szkolnego z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej z oceną z lekcji religii.
 3. dowód osobisty
 4. dane personalne o urzędowych świadkach sakramentu ( imię i nazwisko, wiek,
  adres zamieszkania, wykonywany zawód)

Na trzy miesiące przed wcześniej ustaloną i zarezerwowaną datą sakramentu małżeństwa narzeczeni kontaktują się z kapłanem dyżurującym w biurze parafialnym w godzinach urzędowania (osobiście lub telefonicznie) celem ustalenia daty sporządzenia protokołu przedślubnego. W dniu ustalonego spotkania narzeczeni składają komplet wyżej wymienionych dokumentów i otrzymują dokument o zapowiedziach przedślubnych. Pozostałe sprawy dotyczące organizacji
i ceremonii sakramentu narzeczeni omawiają z księdzem podczas spotkania.

Biuro parafialne czynne w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 10.00 – 12.00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii

Utworzono 11 września 2015   |   Oprac. Administrator

1

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych parafian do Adoracji Najświętszego Sakramentu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w Kaplicy Adoracji. Pamiętajmy: Czas spędzony z Bogiem nie jest czasem straconym …